ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ๒๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ๒๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  26 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบแสดงปริมาณงานและราคา (pdf.io).pdf

  ขนาดไฟล์ 654 KB

  45 ครั้ง 26 มี.ค. 2563

  แบบฟอร์มกรอกราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  33 ครั้ง 26 มี.ค. 2563

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 20 MB

  47 ครั้ง 26 มี.ค. 2563
Top