ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  เลขที่โครงการ : 63027191556

  วงเงินงบประมาณ : 9,000,000.- บาท

  ราคากลาง : 8,995,728.61บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตั้งแต่วันที่

  14 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ประกาศ :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  7 ครั้ง 14 ก.พ. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  5 ครั้ง 14 ก.พ. 2563

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  9 ครั้ง 14 ก.พ. 2563

  เอกสารประกอบแบบ ทรน.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  6 ครั้ง 14 ก.พ. 2563

  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  10 ครั้ง 14 ก.พ. 2563

  Unitsub Terminal ทรน.PDF

  ขนาดไฟล์ 15 MB

  5 ครั้ง 14 ก.พ. 2563
Top