ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 63027018568

  วงเงินงบประมาณ : 7,200,000.- บาท

  ราคากลาง : 7,114,390.41.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตั้งแต่วันที่

  6 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ประกาศ :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกอบแบบแรงสูง-ต่ำ UNITSUB ทมส.pdf

  ขนาดไฟล์ 797 KB

  15 ครั้ง 6 ก.พ. 2563

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  13 ครั้ง 6 ก.พ. 2563

  รานยละเอียด.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  18 ครั้ง 6 ก.พ. 2563

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  21 ครั้ง 6 ก.พ. 2563

  Unitsub AFL ทมส.PDF

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  9 ครั้ง 6 ก.พ. 2563
Top