ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานภูมิภาค และกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานภูมิภาค และกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 63017303963

  วงเงินงบประมาณ : 8,500,000- บาท

  ราคากลาง : 8,477,931.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่

  22 มกราคม 2563 - วันที่ 27 มกราคม 2563

 • วันที่ประกาศ :
  22 มกราคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  27 มกราคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 512 KB

  27 ครั้ง 22 ม.ค. 2563

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 929 KB

  17 ครั้ง 22 ม.ค. 2563

  รายละเอียด.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  26 ครั้ง 22 ม.ค. 2563

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  26 ครั้ง 22 ม.ค. 2563
Top