ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคเหนือ) (ท่าอากาศยานแพร่ พิษณุโลก ลำปาง แม่ฮ่องสอน ปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคเหนือ) (ท่าอากาศยานแพร่ พิษณุโลก ลำปาง แม่ฮ่องสอน ปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 62127316936

  วงเงินงบประมาณ : 7,425,000.- บาท 

  ราคากลาง : 7,425,000.- บาท 

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airport.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่

  20 ธันวาคม 2562 - วันที่ 25 ธันวาคม 2562

 • วันที่ประกาศ :
  20 ธันวาคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  25 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 748 KB

  101 ครั้ง 20 ธ.ค. 2562

  สรุปผลการประมาณราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 936 KB

  95 ครั้ง 20 ธ.ค. 2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  136 ครั้ง 20 ธ.ค. 2562

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  121 ครั้ง 20 ธ.ค. 2562
Top