ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) ระยะที่ ๒ กรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) ระยะที่ ๒ กรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ : 62117471208

  วงเงินงบประมาณ : 9,034,200.- บาท

  ราคากลาง : 9,034,200.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airport.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่

  2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 • วันที่ประกาศ :
  2 ธันวาคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  6 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก06-Linkage Center.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  142 ครั้ง 2 ธ.ค. 2562

  บัญชีแสดงปริมาณงาน-Linkage Center.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  139 ครั้ง 2 ธ.ค. 2562

  ราคากลาง-Linkage Center.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  145 ครั้ง 2 ธ.ค. 2562

  ร่างประกาศประกวดราคา-Linkage Center.pdf

  ขนาดไฟล์ 15 MB

  147 ครั้ง 2 ธ.ค. 2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-Linkage Center.pdf

  ขนาดไฟล์ 37 MB

  167 ครั้ง 2 ธ.ค. 2562
Top