ร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  11 พฤศจิกายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  14 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 671 KB

  158 ครั้ง 11 พ.ย. 2562

  ใบปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 815 KB

  145 ครั้ง 11 พ.ย. 2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  160 ครั้ง 11 พ.ย. 2562

  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  175 ครั้ง 11 พ.ย. 2562
Top