ราคากลางซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ Digital VHF/FM แบบ Repeater Base Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ Digital VHF/FM แบบ Repeater Base Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  24 กรกฎาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 57 KB

  14 ครั้ง 24 ก.ค. 2563

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 156 KB

  15 ครั้ง 24 ก.ค. 2563
Top