ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  24 กรกฎาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.04.pdf

  ขนาดไฟล์ 133 KB

  34 ครั้ง 24 ก.ค. 2563

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา.pdf

  ขนาดไฟล์ 493 KB

  34 ครั้ง 24 ก.ค. 2563
Top