ราคากลางจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  9 กรกฎาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก. 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 59 KB

  29 ครั้ง 9 ก.ค. 2563

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 540 KB

  34 ครั้ง 9 ก.ค. 2563
Top