ราคากลางจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  2 กรกฎาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 394 KB

  44 ครั้ง 2 ก.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  33 ครั้ง 2 ก.ค. 2563
Top