ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ.

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤษภาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 02- แบบแสดงราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  242 ครั้ง 12 พ.ค. 2563
Top