ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำ Buriram Airport Plan ตามหลักการ ของ ICAO (Doc9184) โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำ Buriram Airport Plan ตามหลักการ ของ ICAO (Doc9184) โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตาเอกสารแนบ.

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤษภาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 04 จ้างที่ปรึกษา ICAO ทบร..pdf

  ขนาดไฟล์ 807 KB

  166 ครั้ง 12 พ.ค. 2563

  รายละเอียดการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ICAO ทบร..pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  144 ครั้ง 12 พ.ค. 2563
Top