ราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 02.pdf

  ขนาดไฟล์ 60 KB

  56 ครั้ง 15 เม.ย. 2563

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 247 KB

  49 ครั้ง 15 เม.ย. 2563
Top