ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  7 เมษายน 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  10 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก 01.pdf

  ขนาดไฟล์ 531 KB

  45 ครั้ง 7 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา รวม.pdf

  ขนาดไฟล์ 19 MB

  59 ครั้ง 7 เม.ย. 2563
Top