ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานระนอง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานระนอง
 • รายละเอียด :

  เอกสารตามรายละเอียดแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  3 เมษายน 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 606 KB

  33 ครั้ง 3 เม.ย. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  29 ครั้ง 3 เม.ย. 2563
Top