ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  2 เมษายน 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  8 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก 01.pdf

  ขนาดไฟล์ 490 KB

  48 ครั้ง 2 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา 4.pdf

  ขนาดไฟล์ 981 KB

  35 ครั้ง 2 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  32 ครั้ง 2 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  32 ครั้ง 2 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  36 ครั้ง 2 เม.ย. 2563

  ประมาณราคา 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  38 ครั้ง 2 เม.ย. 2563
Top