ราคากลางประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  17 ครั้ง 31 มี.ค. 2563

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 155 KB

  18 ครั้ง 31 มี.ค. 2563
Top