ราคากลางค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.02.pdf

  ขนาดไฟล์ 556 KB

  37 ครั้ง 31 มี.ค. 2563

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  41 ครั้ง 31 มี.ค. 2563
Top