ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขจัดคราบยางบนทางวิ่ง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขจัดคราบยางบนทางวิ่ง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 01.pdf

  ขนาดไฟล์ 64 KB

  13 ครั้ง 30 มี.ค. 2563

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 169 KB

  13 ครั้ง 30 มี.ค. 2563
Top