ราคากลางจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  30 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 610 KB

  19 ครั้ง 30 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  21 ครั้ง 30 มี.ค. 2563
Top