ราคากลางจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  27 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก01.pdf

  ขนาดไฟล์ 585 KB

  20 ครั้ง 27 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา1.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  25 ครั้ง 27 มี.ค. 2563
Top