ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  23 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก01.pdf

  ขนาดไฟล์ 160 KB

  32 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  34 ครั้ง 23 มี.ค. 2563
Top