ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  19 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 190 KB

  58 ครั้ง 19 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 24 MB

  49 ครั้ง 19 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา2.pdf

  ขนาดไฟล์ 29 MB

  47 ครั้ง 19 มี.ค. 2563
Top