ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปี กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปี กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ราคากลาง จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2562.pdf

  ขนาดไฟล์ 847 KB

  5 ครั้ง 14 ก.พ. 2563
Top