ราคากลางซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง 1 คัน

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง 1 คัน
 • รายละเอียด :

  เอกสารตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก06.pdf

  ขนาดไฟล์ 567 KB

  1 ครั้ง 17 ก.พ. 2563
Top