ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระขาเข้า ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top