ราคากลางซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 58 KB

  37 ครั้ง 14 ม.ค. 2563

  แบบแสดงราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 156 KB

  41 ครั้ง 14 ม.ค. 2563
Top