ราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  14 มกราคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 624 KB

  25 ครั้ง 14 ม.ค. 2563

  ปร 4 ปร5.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  43 ครั้ง 14 ม.ค. 2563
Top