จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  14 มกราคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 06 อะไหล่ลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน.pdf

  ขนาดไฟล์ 497 KB

  38 ครั้ง 14 ม.ค. 2563
Top