ราคากลางซื้อถุงกระบอกทิศทางลมและธงตราหมากรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อถุงกระบอกทิศทางลมและธงตราหมากรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 307 KB

  56 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

  ใบปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 750 KB

  33 ครั้ง 13 ม.ค. 2563
Top