ราคากลางซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน Walk Through Metal Detector ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 ชุด

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน Walk Through Metal Detector ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 ชุด
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 63 KB

  57 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

  แบบแสดงราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 266 KB

  65 ครั้ง 13 ม.ค. 2563
Top