โหวต / แสดงความคิดเห็น

คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ผลโหวต

ผู้ตอบแบบสอบถาม : 614 คน สร้างเมื่อ : 31 มีนาคม 2557
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสม
514 โหวต
130
128
127
25%
24%
24%
ผู้ตอบแบบสอบถาม : 514 คน สร้างเมื่อ : 31 มีนาคม 2557
ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ
511 โหวต
127
127
128
24%
24%
25%
ผู้ตอบแบบสอบถาม : 511 คน สร้างเมื่อ : 1 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว
511 โหวต
127
128
129
24%
25%
25%
ผู้ตอบแบบสอบถาม : 511 คน สร้างเมื่อ : 1 เมษายน 2557
สืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย
511 โหวต
127
127
127
24%
24%
24%
ผู้ตอบแบบสอบถาม : 511 คน สร้างเมื่อ : 1 เมษายน 2557
คุณคิดว่าเว็บไซต์กรมการบินพลเรือนควรปรับปรุงอะไรบ้าง
636 โหวต
127
131
126
19%
20%
19%
ผู้ตอบแบบสอบถาม : 636 คน สร้างเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2556
Top