นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 13:46:57
49 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทย. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top