กรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่รกรมท่าอากาศยาน เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่) 12 สิงหา

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 18:47:45
150 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่รกรมท่าอากาศยาน เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่) 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

รูปภาพ

Top