กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 18:37:02
157 อ่าน
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ยังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top