นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 14/2563

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 11:10:59
107 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 14/2563 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี (Video Conference) นายบรรจบ บูรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการจราจรทางอากาศ นายทัตพงศ์พรหม ยุษธิฐิระ เลขานุการกรม นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top