นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 11:24:45
108 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประกอบการเสนอร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างและพัฒนาท่าอากาศยานตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top