ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 11:21:06
96 อ่าน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสราญ พันธุ์แพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top