กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 08:22:09
144 อ่าน
กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

รูปภาพ

Top