ประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ ทอย. ในช่วงสถานการณ์ โรคไวรัส COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 17:25:32
83 อ่าน
วันนี้(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ ทอย. ในช่วงสถานการณ์ โรคไวรัส COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ พร้อม ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน และะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทุกแห่ง ในสังกัด ทย. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของแต่ละจังหวัด และ แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยาน ในสังกัด ทย. ณ ห้องประชุมจันทราศุ (ชั้น 10 ) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top