ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

วันที่ : 24 มีนาคม 2563 17:43:40
119 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ เกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top