ประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 23 มีนาคม 2563 15:59:43
309 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ร่วมด้วย 5 หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ(ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top