กรมท่าอากาสยาน ประชุมมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันที่ : 20 มีนาคม 2563 16:10:10
152 อ่าน
กรมท่าอากาสยาน ประชุมมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตรการของรัฐบาลในการปฏิบัติ เฝ้าระวัง รวมถึงควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ซึ่ง อธิบดีกรมท่าอกาศยาน โดยสั่งการให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัด ตั้งจุดคัดกรองพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษาสุขอนามัยของตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และกำชับให้ทุกท่าอากาศยานปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ผู้บริหารได้มอบนโยบายอย่างเข้มงวด ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top