ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:06:36
218 อ่าน
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี ผู้สมัครเป็น ข้าราชการ จำนวน 7 ราย และ ลูกจ้าประจำ จำนวน 3 ราย เพื่อที่จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือน จำนวน 2 ราย เพื่อส่งรายชื่อให้กับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการต่อไป โดยมีการคัดเลือก ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top