บริจาคเงินเข้ามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี การเคหะแห่งชาติ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 12:06:57
189 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี การเคหะแห่งชาติ ในการนี้ กรมท่าอากาศยานร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยมี นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานงานใหญ่การเคหะเเห่งชาติ

รูปภาพ

Top