นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:09:23
186 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมี นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย แก่เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน 27 แห่ง ทาง Video Conference เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top