นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 15:04:35
234 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top