ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 15:02:20
164 อ่าน
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรูณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top