กรมท่าอากาศยาน ร่วมงานสถาปนากองพันทหารสื่อสารที่ 1

วันที่ : 7 มกราคม 2563 10:24:31
313 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสถาปนากองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 95 ในการนี้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ โดย พ.ต.สมเกียรติ ภูหัดสวน รองผู้บังคับกองทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ กองพันทหารสื่อสารทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

รูปภาพ

Top